[Ilona Wiśniewska] Białe Zimna wyspa Spitsbergen [islamism Book] ePUB – Book, TXT or free

review Białe Zimna wyspa Spitsbergen

Spitsbergen to największa wyspa norweskiego archipelagu Svalbard w Arktyce i najbardziej na północ wysunięte siedlisko ludzkie na świecie Mieszkają tu obywatele prawie pięćdziesięciu krajów którzy przyjechali żyć i pracować w ciągłym zimnie śniegu ciemnościach nocy polarnej alb. Samotny lot jest dla mnie zawsze wspania okazj do przegl dania zgromadzonych na czytniku ksi ek przebierania kombinowania i wybierania Spontanicznie zdecydowa am si na reporta Ilony Wi niewskiej o lekturze kt rego od dawna my la am Przy morderczym upale jakim zaskoczy a mnie Europa rodkowa z przyjemno ci zaw drowa am na Spitsbergen a z jeszcze wi ksz przyjemno ci dowiedzia am si czego a mo e nawet niemal wszystkiego o tej wyspie O yciu w ciemno ciach zimnie na lodzie w niegu W izolacji w ma ej spo eczno ci w oddaleniu bez dost pu do wielu udogodnie Wi niewska pisze tak e o pierwszych osadach na Spitsbergenie o wydobywaniu w gla o stacjach polarnik w zw aszcza polskich wspomina o wszystkim co zapisa o si w anna ach wyspy a mo e to by katastrofa lotnicza lub spotkanie z nied wiedziem Autorka czerpie z opowie ci artyku w i wiedzy swojego m a Przemierza wysp by do wiadczy wszystkiego swoimi zmys ami rozmawia s ucha czujeZ ciekawo ci pod a am za Wi niewsk i czyta am o jej do wiadczeniach o yciu w tak ekstremalnych warunkach Czasem nawet z zazdro ci my la am o spokoju odosobnieniu ciszy Niestety tego spokoju zabrak o mi w samym reporta u Zbyt chaotycznym zbyt nerwowym powiedzia abym Nie odkry am w nim zamys u autorki struktury podzia u mia am wra enie e Wi niewska wraca do tych samych temat w e pisze tak ja my li Klucz c wracaj c nawi zuj c A mnie taki styl nie odpowiada wol uporz dkowanie struktur z przyjemno ci odkrywam zamys autora klamr point Powr t do historii Ukrainki kt ra wyskoczy a ze statku do wody u brzeg w Spitsbergenu nie wystarcza by nada reporta owi point czy go w jaki spos b podsumowa Ci g dalszy

free read Ð E-book, or Kindle E-pub ò Ilona Wiśniewska

Białe Zimna wyspa Spitsbergen

O wiecznym słońcu dnia polarnego Jedną z takich osób jest Polka – Ilona Wiśniewska która z pasją odkrywcy i znajomością realiów pełnokrwistego mieszkańca opowiada historię niezwykłych miejsc Spitsbergenu Opisuje opuszczone osady kopalnie węgla hotele ale też międzynarodowy ban. Naprawd znakomita ksi ka o yciu na dalekiej p nocy Norwegii i o zimie

Ilona Wiśniewska ò 9 read & download

K nasion czy Polską Stację Polarną w Hornsundzie Białe to swoista kronika dalekiej Północy i zapis losów współczesnych osadników a nade wszystko galeria barwnych postaci zamieszkujących lodowaty archipelag których języki tradycje i temperamenty tworzą niepowtarzalny tygiel kulturow. Arktyczne lato by o ch odniejsze od tego europejskiego o jakie trzydzie ci stopni wi c da o si zebra my li Bry y kolory odg osy wszystko by o inaczej W rodku nocy zimne powietrze wieci o tu nad lini lodowatego morza a powietrze nie mia o adnego zapachu Ludzie niby ci sami ale planeta jakby inna ten cytat doskonale podsumowuje ksi k zbi r wyrazistych jakby odcinaj cych si od otoczenia w mro nym powietrzu opowie ci zapadaj cych w pami plastycznych niby fotografie przenikni tych zimnem i biel Temat oczywi cie jest ciekawy jak oni tam mieszkaj co kieruje lud mi decyduj cymi si zamieszka w tak nieludzkich warunkach jak dzisiaj po upadku kopal w gla wygl da ycie w tych miasteczkach jak mo na prze y miesi ce ciemno ci i kolejne miesi ce nieustaj cej jasno ci ciekawe s postaci zaludniaj ce te osady podobnie jak Herzog pokaza w Spotkaniach na kra cach wiata to zbi r silnych osobowo ci ekscentryk w ludzi uciekaj cych przed czym dusz cych si w dotychczasowym yciu ale j zyk Ilony Wi niewskiej dodaje ksi ce kilka dodatkowych punkt w to j zyk precyzyjny obrazowy ironiczny wietnie oddaj cy atmosfer i koloryt ycia arktycznego Zdecydowanie polecam


10 thoughts on “Białe Zimna wyspa Spitsbergen

 1. says:

  Wspaniała przygoda Jak czytanie o innej planecie

 2. says:

  To jeden z najciekawszych reportaży jakie czytałam Niesamowicie przyjemna lektura Będę polować na drugą książkę autorki

 3. says:

  Samotny lot jest dla mnie zawsze wspaniałą okazją do przeglądania zgromadzonych na czytniku książek przebierania kombinowania i wybierania Spontanicznie zdecydowałam się na reportaż Ilony Wiśniewskiej o lekturze k

 4. says:

  Naprawdę znakomita książka o życiu na dalekiej północy Norwegii i o zimie

 5. says:

  Nie zachwyciłam się ale może po prostu Ilona Wiśniewska nie trafiła u mnie w dobry czas ze swoją książką

 6. says:

  Ciekawa opowieść o życiu w magicznym ale też przerażającym miejscu Trochę chaotycznie poskładane historie czasem zbyt wiele detali ale w

 7. says:

  Wspaniały reportaż z dalekiej północy Rewelacyjnie się czyta

 8. says:

  Jak dla mnie 7 na 10 w mocno subiektywnej skali Kilka przemyśleń zostawiłem tu

 9. says:

  Arktyczne lato było chłodniejsze od tego europejskiego o jakieś trzydzieści stopni więc dało się zebrać myśli Bryły kolory odgłosy wszystko było inaczej W środku nocy zimne powietrze świeciło tuż nad linią lodowatego morza a powietrze nie miało żadnego zapachu Ludzie niby ci sami ale planeta

 10. says:

  Przed przeczytaniem Białe myślałam o mieszkaniu gdzieś na wyspach Svalbard podczas czytania jeszcze intensywniej dopóki nie pojawiło się zdanie o bezsensownym prawie zakazującym posiadania kotów Już wiem że mam szukać dalej Jednak