Ebook Deca zla read10 thoughts on “Deca zla

 1. says:

  Skočio sam na voz Dece zla kada je knjiga već dosegla šesto izdanje a da nisam ni bio svestan da Majić sem što u slobodno vreme opravdano i racionalno kritikuje u najboljem slučaju šugavu vlast i piskara sa strane Bio sam u raspoloženju za krimić – a ovo svakako jeste krimić – ali nisam bio u raspoloženju za masturbatorijum projekcije i likova koji se mogu iz prve zapaliti Zebra šibicom Nažalost samo to sam manje

 2. says:

  Prvenac domaćeg autora u žanru je svakako za preporuku Zločin postavljen na početku priče razrešava poznati i priznati advokat Nikola Bobić Na tom putu Nikola će biti suočen sa bolnim i teškim motivom sa korupcijom i zlouptrebom službenog položaja u pravosuđu Ko je ubica? I zašto? Saznaćete na kraju ovog zanimljivog trilera Volela bih da pročitam Majića još jednom imam utisak da se raspisao na poslednjim stran

 3. says:

  Topla preporuka svim ljubiteljima dobrog starog trilera Roman prvenac sudije Miše Majića nosi u sebi duh prošlih vremena ali prikazuje i aktuelne društvene probleme bez ulepšavanja Dinamična radnja neočekivani obrti likovi za koje možete navijati poznato okruženjesve vas to čeka na stranicama ovog romana za koji se nadam d

 4. says:

  Ovo je priča o svima nama Nama kao skupini pojedinaca i o svakom pojedincu kao zasebnom pripadniku takve skupine Roman Deca zla predstavlja prvenac Miodraga Majića sudije Apelacionog suda u Beogradu koji se speci

 5. says:

  455

 6. says:

  Priznajem da sam ovom trileru prišla veoma pristrasno Prema sudiji Miodragu Majiću gajim veliko poštovanje tako da sam romanu pristupila sa velikim očekivanjima i nisam razočaranaNa kraju knjige u komentaru Siniše Pavića piš

 7. says:

  Izvanredna knjiga koja uspešno kombinuje 3 naizgled nespojive teme krivično pravosuđe u Srbiji okultizam i oštru kritiku društva Za razliku od pretencioznih nerazumljivih trabunjanja koja se inače izdaju u Srbiji ovo je žanrovski roman o suđenjima i istraživanjima zločina koji prati uobičajenu strukturu krimi romana ali njegov najveći uspeh je upravo to što je istovremeno nalik nekim poznatijim stranim romanina a ipak origina

 8. says:

  Ovaj roman ima sve odlike trilera počinje zapletom koji se dalje nižu jedan za drugim sve do samog kraja i nisu ni očekivani ni providni jer je priča dobro osmišljena i verovatno temeljno pripremana Ima elemente aktuelnog korumpirano pravosuđe ljudi pogođeni tragedijom zbog rata u regionu ali ne ako mislite da vam je toga dosta nemojte da vas ovo odbije ima jednog moralnog čoveka sa vrlinama i manama koji ne pristaje da

 9. says:

  Kada političku i javnu scenu uzdrma svirepo ubistvo predsednika partije Nova Srbija Radovana Kovača potraga za počiniocima otvara mnoga vrata godinama skrivanih tajni mnogih porodicaBeograd tužilaštvo Palata pravde Bulevar Gardoš kula Viši sud i poznati advokat Nikola Bobić koji se nalazi u središtu priče kao jedini koji bi na pravi način mogao da otkrije ko stoji iza ubistva Spletke intrige svađe

 10. says:

  Novu godinu da počnem sa završenom knjigom i to odličnim domaćim trilerom čija se radnja dešava u Beogradu Zaista neočekivano dobar roman od beogradskog sudije čiji je ovo prvenac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

review Ø eBook, PDF or Kindle ePUB Ø Miodrag Majić

U središtu romana Deca zla nalazi se dramatično ubistvo a potraga za počiniocem biće samo okidač za niz drugih događaja koji će otkriti da je reč o zločinu strasti osvete opomene i simbolikeKako pronaći krivca u svetu u kom je istina izobličena a prošlost junaka utkana u njihovu sadašnjost neraskidivim nitima zla Nikola Bobić beogradski advokat pokušaće d. Topla preporuka svim ljubiteljima dobrog starog trilera Roman prvenac sudije Mi e Maji a nosi u sebi duh pro lih vremena ali prikazuje i aktuelne dru tvene probleme bez ulep avanja Dinami na radnja neo ekivani obrti likovi za koje mo ete navijati poznato okru enjesve vas to eka na stranicama ovog romana za koji se nadam da ne e biti i jedini Maji ev roman

review Deca zla

Deca zla

A pronađe odgovor na to pitanje ni ne sluteći da će ga odgovor zauvek promenitiOva priča tiče se svih nas jer ćemo u njoj pronaći obrise naše društvene stvarnosti ali što je još važnije pronaći ćemo izgubljeno zrno nade – čak i u društvenom sistemu duboko ogrezlom u korupciju ima mesta za heroje„Izvanredno ispričana priča sa znalački raspoređenim. 455

review Ø eBook, PDF or Kindle ePUB Ø Miodrag Majić

Zamkama i nepredvidivim rešenjem na samom kraju Odlično napisan triler“Siniša Pavić„Dobili smo krimi roman u čistom obliku uporediv sa najboljim primerima ovog žanra uzbudljiv po priči koju predstavlja živopisan po junacima i preokretima s kojima se suočavamo upečatljiv po vremenu koje je blisko i s kojim delimo mnogo zajedničkih iskustava“Gojko Božovi?. Izvanredna knjiga koja uspe no kombinuje 3 naizgled nespojive teme krivi no pravosu e u Srbiji okultizam i o tru kritiku dru tva Za razliku od pretencioznih nerazumljivih trabunjanja koja se ina e izdaju u Srbiji ovo je anrovski roman o su enjima i istra ivanjima zlo ina koji prati uobi ajenu strukturu krimi romana ali njegov najve i uspeh je upravo to to je istovremeno nalik nekim poznatijim stranim romanina a ipak originalan Pri a je krajnje nepredvidiva i niko i ni ta nije kao to se isprva ini Roman tako e kritikuje dru tvo i njegove institucije u Srbiji ali mnogo suptilnije nego to se to drugi ljudi ina e rade to je i opravdano jer autor Dece zla sudija dr Miodrag Maji ina e ima puno neprijatelja u Srbiji koji su pokazali svoju pokvarenost