eBook [Uroczysko Zbigniew Nienacki] museums – Book, TXT or Kindle eBook free

REVIEW Uroczysko

Pan Tomasz towarzyszy grupie archeologów którzy chcą rozkopać kopiec kryjący ich zdaniem stary k. Czemu teraz nie ma takich ksi ek dla dzieci i m odzie y Czyta m Pana Samochodzika na ogowo i nieprzymusowo nawet po kilka razy

READ Ó PDF, eBook or Kindle ePUB Î Zbigniew Nienacki

Uroczysko

Urhan Grobowiec znajduje się na niewielkiej wysepce zwanej Uroczyskiem Pan Tomasz bardziej jest zain. Na Uroczysko zabra mnie Nemsta swoj nowiutk If w s oneczne upalne popo udnieTo zdanie zapowiada pe n przyg d i humoru opowie kt r czyta am ju tak wiele razy e m j egzemplarz lekko si rozlecia Chocia lekko to chyba zbyt agodne okre lenie na poporcjowan ksi k z fruwaj c ok adk Mea culpaObecnie Uroczystko jak i Skarb Atanaryka uznawane s za cz serii o Panu Samochodziku dla mnie jednak nadal pierwsz jej cz ci jest Wyspa z oczy c w a historia o wykopaliskach na bagnach i pi knej tajemniczej kolegiacie jest tylko mi ym dodatkiem do serii chocia na pewno ciekawszym ni historia z odziei ro lin doniczkowychZabawne e m j egzemplarz jest wybrakowany i nie ma w nim ostatnich kilku stron wi c koniec tej historii pozna am dopiero po wycieczce do biblioteki Przysi gam to nie ja je zgubi am Taki chyba ju wyszed z wydawnictwa 710

Zbigniew Nienacki Î 6 FREE READ

Teresowany znajdującą się nieopodal romańską kolegiatą#15 w kolekcji Klub Książki Przygodowej. Nieco mroczniejsza wersja przyg d archeologicznych bez Pana Samochodzika Nag e zwroty akcji tajemnicze kolegiaty jaskinie zapad a wie i bagna Przyjemna lektura na lato cho trafia si jeden trup Podobno unikat je li chodzi o dost pno na rynku


8 thoughts on “Uroczysko

 1. says:

  Czemu teraz nie ma takich książek dla dzieci i młodzieży?? Czytałąm Pana Samochodzika nałogowo i nieprzymusowo nawet po kilka razy

 2. says:

  Powrót do lat młodzieńczych i o dziwo przyjemnie się to czyta Wielki plus dla Zbigniewa Nienackiego mimo że

 3. says:

  Na Uroczysko zabrał mnie Nemsta swoją nowiutką Ifą w słoneczne upalne popołudnieTo zdanie zapowiada pełną przygód i humoru opowieść którą czytałam już tak wiele razy że mój egzemplarz lekko się rozleciał Chociaż lekko to chyba zbyt łagodne określenie na poporcjowaną książkę z fruwającą okładką Mea culpaObecnie Uroczystko jak i Skarb Atanaryka uznawane są za część serii o Panu Samochodziku dla mni

 4. says:

  Gdybym to przeczytała kilka lat temu zakochałabym się Niestety przeczytałam to dopiero teraz i powieść nie wzbudziła mojego entuzjazmu Wszystko jest w porządku dopóki któryś z bohaterów nie otworzy ust i nie zacznie mówić Niestety

 5. says:

  Jako dziecko i nastolatka uwielbiałam zaczytywać się przygodami Pana Samochodzika Wszystkie pozycje wielokrotnie niektóre nawet

 6. says:

  Nieco mroczniejsza wersja przygód archeologicznych bez Pana Samochodzika Nagłe zwroty akcji tajemnicze kolegiaty jaskinie zapadła

 7. says:

  This is where the series finally starts to get interesting It still differs from future books in the series but it's pretty interesting and fun to read nonetheless

 8. says:

  Nie porwała mnie zanadto chociaż jest dosyć fajną książką przygodową